Trang chủ/Chiến tranh Ukraine
Ukraine gửi lời cám ơn đến chính phủ và nhân dân Việt Nam về sự trợ giúp nhân đạo 500.000 USD
Bà Nataliya Zhynkina, Tham tán chính trị Ukraine tại Việt Nam nói với BBC News Tiếng Việt hôm 10/5 ...xem thêm
Ukraine gửi lời cám ơn đến chính phủ và nhân dân Việt Nam về sự trợ giúp nhân đạo 500.000 USD
Danh sách bài viết

Fanpage

Khám phá